Εγγύηση τηλεφώνων

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

• Το DR.FIX δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από λάθος επεξεργασία των ρυθμίσεων ή τροποποίηση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος. Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές δεν καλύπτονται από την εγγύηση και η επιδιόρθωση των προβλημάτων γίνεται με ανάλογη χρέωση.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή μηνυμάτων, λήψη και αποστολή, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης. Για αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα τιμολόγησης δεδομένων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους προγραμματιστές αυτών.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΚΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Το DR.FIX, ως προμηθευτής, εγγυάται την καλή λειτουργία κάθε συσκευής που προμηθεύει και παρέχει υποστήριξη σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
Το DR.FIX παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του λογισμικού  για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση που το λογισμικό της συσκευής παρουσιάσει προβλήματα στη λειτουργία του, ο αγοραστής δικαιούται δωρεάν επιδιόρθωση εντός της περιόδου ισχύς της εγγύησης. Το DR.FIX οφείλει να προσφέρει την απαραίτητη υπηρεσία επιδιόρθωσης.
Το DR.FIX παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του υλικού για δύο (2) έτη. Σε περίπτωση που το υλικό της συσκευής παρουσιάσει προβλήματα στη λειτουργία του, ο αγοραστής δικαιούται δωρεάν επισκευή εντός της περιόδου ισχύς της εγγύησης. Το DR.FIX οφείλει να προσφέρει την απαραίτητη υπηρεσία επισκευής. Σε περίπτωση που η επισκευή πρόκειται να καθυστερήσει περισσότερο από 15 ημέρες ή δεν είναι εφικτή (π.χ. λόγω έλλειψης των απαιτούμενων ανταλλακτικών στην αγορά), το DR.FIX για την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτή προσφέρει αντικατάσταση του προϊόντος με ένα ίδιο, ή ισάξιο νεότερο μοντέλο, ή σε διαφορετική περίπτωση επιστροφή χρημάτων.
Σε περίπτωση καμμένων/ελλατωματικών pixel στην οθόνη, καλύπτονται από την εγγύηση μόνο εφόσον ο αριθμός τους είναι πάνω από 2 στο σύνολο των pixel της οθόνης.
Σε περιπτώσεις που ο αγοραστής δε μπορεί να επιστρέψει το προϊόν στο κατάστημά μας αυτοπροσώπως, το DR.FIX χρεώνει τα έξοδα μεταφοράς κατά την παραλαβή. Σε περίπτωση ανούσιας επιστροφής προϊόντος, το προϊόν επιστρέφεται μόνο εφόσον προπληρωθούν τα μεταφορικά από τον αποστολέα.

Όροι ισχύς εγγύησης

Καμία υπηρεσία χωρίς χρέωση δεν παρέχεται εφόσον εντοπισθεί:
• Ακατάλληλος χειρισμός της συσκευής, που έχει επιφέρει βλάβη ή ζημιά σε αυτή, όπως πτώση
• Χρήση μη συμβατών περιφερειακών, ικανά να επιφέρουν βλάβη ή ζημιά στη συσκευή
• Επεμβάσεις, αλλαγές ή απόπειρες επισκευής από τον χρήστη ή άλλο μη εξουσιοδοτημένο άτομο
• Ζημιές από ανωτέρα βία, π.χ. ζημιές από υγρασία, κεραυνό, υπέρταση ηλεκτρικού δικτύου, πυρκαγιά, περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, βροχή, πλημμύρα, σεισμό κ.ά.
• Εσφαλμένες επεμβάσεις στο λειτουργικό σύστημα (firmware) της συσκευής από τον χρήστη ή άλλο μη εξουσιοδοτημένο άτομο

Για κάθε είδους ζημιές που αναιρούν την ισχύ της εγγύησης, μπορούμε να προσφέρουμε επισκευή, με ανάλογο κόστος ανταλλακτικών ή/και εργασίας. Το ίδιο ισχύει και μετά τη λήξη της εγγύησης.

Πολιτική επιστροφών

Από την αρχική υποβολή της παραγγελίας του πελάτη μέχρι και προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των προϊόντων, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση.
Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με την συσκευασία σφραγισμένη με το αυτοκόλλητο ασφαλείας, σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία μας για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.
Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρία μας υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε μόλις παραλάβει το προϊόν πίσω, με τρόπο αντίστοιχο της πληρωμής που επέλεξε ο πελάτης.
Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.
Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης παρά μόνον αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η εταιρία μας. Επίσης ο πελάτης υποχρεούται (εκτός εάν ο προμηθευτής έχει προσφερθεί να παραλάβει τα αγαθά ο ίδιος) να επιστρέφει τα προϊόντα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποίησε την υπαναχώρηση.
Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης η δε εταιρία μας δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης.