Εγγύηση Επισκευών

Με την παράδοση της συσκευής σας στο κατάστημά μας, για ενέργειες ελέγχου ή επισκευής πάσης φύσεως, εννοείται ότι όλοι οι όροι γίνονται κατανοητοί πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεκτοί. Οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή μη σαφή κατανόηση των όρων, θα πρέπει να αποσαφηνίζεται από τον πελάτη προτού ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου και επισκευής. Εκ των υστέρων, καμία διαφωνία με τους παρακάτω όρους δε γίνεται αποδεκτή.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

• Το DR.FIX ΔΕΝ αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την επισκευή της συσκευής, τα οποία οφείλονται σε φυσικές φθορές, φθορές χρήστη, παλαιότητα της συσκευής και παράγοντες που δε σχετίζονται με τη διαδικασία επισκευής.

• Το DR.FIX ΔΕΝ αναλαμβάνει ευθύνη σε ενδεχόμενη απώλεια αρχείων/δεδομένων του χρήστη, κατά την επισκευή της συσκευής. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων/δεδομένων του προτού φέρει τη συσκευή για επισκευή. Εφόσον ζητηθεί να ληφθεί αντίγραφο από το κατάστημα για λογαριασμό του πελάτη, υπάρχει ανάλογη χρέωση υπηρεσίας.

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ:
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
έξι (6) μήνες για επισκευή υλικού, δώδεκα (12) μήνες για επισκευή/υπηρεσίες λογισμικού
ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ: ΕΦ’ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ ή έξι (6) μηνών, ή άλλη, ανάλογα το ανταλλακτικό εξάρτημα

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ:
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
έξι (6) μήνες για επισκευή υλικού, δώδεκα (12) μήνες για επισκευή/υπηρεσίες λογισμικού
ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ: όση ορίζεται από τον κατασκευαστή του

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ:
ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: έξι (6) μήνες
ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ: όση ορίζεται από τον κατασκευαστή του

Όροι ισχύς εγγύησης επισκευής

• Η εγγύησή επισκευής μας, ακυρώνεται πλήρως σε περίπτωση που η συσκευή ανοιχθεί ξανά από τον χρήστη ή άλλο άτομο. Όλες οι επισκευασμένες συσκευές από την εταιρία μας, διαθέτουν αυτοκόλλητο εγγύησης.
• Η εγγύηση επισκευής αφορά αποκλειστικά και μόνο τα μέρη που επισκευάστηκαν από την εταιρία μας.
• Δεν προσφέρεται εγγύηση εργασίας σε περίπτωση που έχει προκληθεί σοβαρή βλάβη ή ζημιά στη συσκευή, όπως δυνατό χτύπημα ή εκτός προδιαγραφών χρήση
• Σε συσκευές που έχουν πάθει ζημιά από υγρά, παρέχεται εγγύηση μόνο μίας (1) ημέρας.
• Προγενέστερες επεμβάσεις, αλλαγές ή απόπειρες επισκευής από τον χρήστη ή άλλο άτομο, ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια εγγύησης επισκευής εάν κρίνεται απαραίτητο.
• Η εγγύηση επισκευής δεν καλύπτει ζημιές από ανωτέρα βία, π.χ. ζημιές από υγρασία, κεραυνό, υπέρταση ηλεκτρικού δικτύου, πυρκαγιά, περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, βροχή, πλημμύρα, σεισμό κ.ά. καθώς και επεμβάσεις στο λειτουργικό σύστημα (firmware) της συσκευής από τον χρήστη ή άλλο άτομο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ / ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Οι συσκευές ταξιδεύουν με αποκλειστική ευθύνη της μεταφορικής εταιρίας. Για μεταφορές που έχουν καθυστερήσει από εξωγενείς παράγοντες (όπως απεργίες, κλείσιμο δρόμων, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ.) το DR.FIX δε φέρει ευθύνη. Σε περίπτωση απώλειας του δέματος, ο πελάτης οφείλει να απευθυνθεί στην μεταφορική εταιρία άμεσα. Από τη στιγμή που οι συσκευές παραλαμβάνονται από το κατάστημα μας, για λογαριασμό του αγοραστή, είτε από τον ίδιο είτε από εκπρόσωπό του ή μεταφορική εταιρεία, απαλλασσόμαστε από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με καθυστέρηση, απώλεια, καταστροφή, κλοπή ή φθορές των προϊόντων.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Προσωπικά δεδομένα: Το DR.FIX δεσμεύεται ότι όλα τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται σε αυτό (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνα, Διεύθυνση email κλπ), καταχωρούνται (με δυνατότητα πρόσβασης) από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, αυστηρά και μόνο για τη διεκπεραίωση των επισκευών, ενώ δεν γίνονται αντικείμενο διαχείρισης, κοινοποίησης πρoς τρίτους και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, παρά μόνο διαφημιστικούς του καταστήματός μας. Εξαιρούνται από αυτό, περιπτώσεις αποφάσεων εισαγγελικών, δικαστικών ή άλλων δημόσιων αρχών.
Επιπλέον, το DR.FIX δεσμεύεται πως όλα τα προσωπικά δεδομένα και αρχεία που ενδέχεται να διαχειρισθούν από συσκευή προς επισκευή, δε δημοσιεύονται,δεν κοινοποιούνται προς τρίτους και δε χρησιμοποιούνται για κανέναν σκοπό άλλο πέρα της επισκευής, ενώ διατηρούνται για αντίγραφο ασφαλείας εφόσον ζητηθεί, σε ασφαλές υπολογιστικό σύστημα, και μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα.

Καθυστέρηση παραλαβής συσκευών: Αν η συσκευή δεν παραληφθεί εντός ενός μήνα (από την πρώτη ειδοποίηση) από το κατάστημα μας, είτε αυτή επισκευαστεί είτε όχι, υφίσταται χρέωση αποθήκευσης, ύψους 1 ευρώ ανά ημέρα, εκτός αν ο πελάτης εξοφλήσει το ποσό της επισκευής εξ' αποστάσεως. Το κατάστημα δεν είναι υποχρεωμένο σε περισσότερες από μία προσπάθειες επικοινωνίας με τον πελάτη.

Χρεώσεις: Το DR.FIX μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία επισκευής ή ελέγχου, χωρίς ενημέρωση του πελάτη, εάν το συνολικό κόστος δεν υπερβαίνει το ποσό των 15 ευρώ, σε διαφορετική περίπτωση, έρχεται πρώτα σε συμφωνία με τον πελάτη. Το κόστος ελέγχου διαμορφώνεται βάσει της εργασίας που θα χρειαστεί για τον εντοπισμό του προβλήματος και δε μπορεί απαραίτητα να καθοριστεί πριν γίνει αυτή. Σε περίπτωση επιστροφής συσκευής εντός εγγύησης, ο έλεγχος είναι δωρεάν εφόσον η βλάβη καλύπτεται πράγματι από την εγγύηση, σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να υπάρξει χρέωση ελέγχου.

Τελευταία τροποποίηση όρων: 28 Απριλίου 2018